Om måleresultatene

  1. Jeg måler for liten kapasitet i forhold til hva jeg har blitt lovet. Bør jeg kontakte min leverandør?
  2. Jeg får andre resultater hos Nettfart.no enn jeg gjør på andre tjenester. Hva skyldes det?
  3. Hvordan kan jeg sammenlikne målingene hos Nettfart.no med de tallene operatøren min oppgir?
  4. Hvorfor kan man ikke måle linjekapasiteten som leverandøren oppgir?
  5. Er målingen som Nettfart.no gjør god nok?
  6. Hvilken risiko er det for feilmålinger på Nettfart.no?
  7. Hvilket ansvar har Nettfart.no for eventuelle konflikter som oppstår mellom operatør og forbruker?
  8. Jeg oppnår merkelige måleresultater når det gjelder verdier for svartid. Hva skyldes dette?
1

Jeg måler for liten kapasitet i forhold til hva jeg har blitt lovet. Bør jeg kontakte min leverandør?

Det er ikke nødvendigvis leverandørens feil at kapasiteten ikke er høy nok, fordi det finnes mange andre feilkilder. Sammen med måleresultatet du får fra Nettfart.no, kan du i vår forbedringsguide få tips til fjerning av disse feilkildene.

Hvis du har fulgt disse rådene uten merkbar forskjell, bør du kontakte din operatør.

2

Jeg får andre resultater hos Nettfart.no enn jeg gjør på andre tjenester. Hva skyldes det?

Nettfart.no måler ikke nødvendigvis bredbåndskapasitet på samme måte som andre tjenester. Derfor er ikke verdiene fra disse tjenestene sammenliknbare.

Metoden som brukes på Nettfart.no er nøye testet og utprøvd for å tilby en så nøyaktig sammenlikning som mulig med de verdier som operatøren angir.

3

Hvordan kan jeg sammenlikne målingene hos Nettfart.no med de tallene operatøren min oppgir?

Operatøren angir ofte en teoretisk maksimumshastighet; såkalt linjekapasitet på brukerens oppkobling. I praksis kan det være vanskelig å oppnå eller måle denne for forbrukeren. Nettfart.no har derfor valgt en modell som er basert på den verdien som resultatet av målingene gir.

Basert på tusenvis av målinger hos samme leverandør og av samme type abonnement, kan brukerne se hvorvidt operatørens angitte verdier anses ”rimelige”.

4

Hvorfor kan man ikke måle linjekapasiteten som leverandøren oppgir?

Leverandøren oppgir ofte en teoretisk maksimumshastighet; såkalt linjekapasitet.

Dette er blant annet fordi leverandøren ikke kan svare for forbrukerens utstyr som brannmur, trådløst nettverk, datamaskiner, operativsystemer osv.

Det er også fordi kvalitet og kapasitet er avhengig av en mengde kvalitetsfaktorer som telefonledninger (ADSL) osv. hjemme hos den enkelte bruker. Dette er faktorer som leverandørene for det meste ikke har kontroll over.

Sjekk vår forbedringsguide for å lære hvordan du skal redusere antall forstyrrende elementer i målingene.

5

Er målingen som Nettfart.no gjør god nok?

Resultatet av målingen gir en svært tydelig indikasjon på om bredbåndstjenesten fungerer optimalt.

Ofte er problemet ikke relatert til selve den leverte tjenesten, men til brukerens eget utstyr. Derfor etterfølges målingen av en lang sjekkliste der brukeren får tips om hva som kan gjøres før leverandøren kontaktes.

Leverandøren kommer med stor sannsynlighet til å be brukeren gå gjennom en tilsvarende sjekkliste for å luke ut feilkilder i målingene.

6

Hvilken risiko er det for feilmålinger på Nettfart.no?

Resultatene kan teoretisk aldri bli helt eksakte, men hvis du tar med feilmarginene vi har oppgitt, og også har fulgt våre anbefalinger for hvordan du kan få mest mulig ut av din bredbåndkapasitet, vil målingene gi et godt grunnlag for vurdering av resultatene.

7

Hvilket ansvar har Nettfart.no for eventuelle konflikter som oppstår mellom operatør og forbruker?

Resultatene på Nettfart danner grunnlag for en del av Nkoms tilsynsvirksomhet i bredbåndsmarkedet. Nkom behandler ikke klager som følger av enkeltresultater av målinger på Nettfart.no.

Hvis du ikke er fornøyd med leverandøren din, må du selv kontakte denne og få hjelp til å løse problemet.

Hvis du vil klage på leverandøren, og din klage ikke når frem, kan du be om behandling i Brukerklagenemnda for ekomtjenester.

8

Jeg oppnår merkelige måleresultater når det gjelder verdier for svartid. Hva skyldes dette?

Vår erfaring er at enkelte programmer for personlig brannmur, antivirus og innbruddsdeteksjon kan påvirke svartidsmålingen på en måte som gir unaturlig høye verdier. Nettfart.no har dessverre ingen kontroll over dette.

Tilbakemelding