Teknisk informasjon

 1. Hvordan gjennomføres målingen rent teknisk?
 2. Finnes det situasjoner hvor Nettfart.no ikke fungerer bra?
 3. Hvordan er Nettfart.no testet?
 4. Er det ikke slik at båndbredden varier over Internett?
 5. Hvor står måleserverne?
 6. Kan Nettfart.no måle mobilt bredbånd?
 7. Fungerer Nettfart.no fra andre land enn Norge?
 8. Bruker dere cookies?
 9. Hvilken informasjon lagrer dere etter min måling, og hva med cookies?
 10. Hvorfor finner jeg ikke abonnementet mitt i listen?
1

Hvordan gjennomføres målingen rent teknisk?

Måleverktøyet er en såkalt Flash-applet som lastes når brukeren går inn på Nettfart.no. Når brukeren trykker på ”Start måling”-knappen skjer følgende:

 1. En formåling gjennomføres for å få et grovt inntrykk av hvilken kapasitet brukerens bredbåndsforbindelse har. Grunnlaget fra målingen viser hvor stor datamengde som skal sendes og mottas i resten av testen.
 2. 10 http-forespørsler sendes til måleserveren og en gjennomsnittlig responstid regnes ut.
 3. Ulike bildefiler hentes med HTTP-forespørsler (åtte parallelle sesjoner) fra måleserveren. Størrelsen på bildefilene avgjøres i formålingen.
 4. Tilfeldige data sendes via http-posting til måleserveren (fire parallelle sesjoner). Formålingen avgjør hvor store datamengder som sendes. Overføringstiden brukes til å regne ut hvor stor opplastingskapasitet brukeren har, eller hvilken båndbredde brukeren har tilgjengelig for å sende data.

Måleresultatene presenteres for brukeren og lagres i databasen, samtidig som den assosieres med en cookie slik at brukeren kan sammenlikne sine målinger på et senere tidspunkt.

2

Hvilke begrensninger har Nettfart.no?

Nettfart.no kan måle Internettkapasitet over et vidt spenn. Men ved hastigheter over 100 Mbit/s vil usikkerhetene i måleresultatene bli større. Dagens versjon av Nettfart.no inneholder derfor ingen abonnement med høyere nedlastingskapasitet enn dette.

3

Hvordan er Nettfart.no testet?

Post- og teletilsynet, som eier Nettfart.no, har et team bestående av interne og eksterne eksperter og utviklere som over lengre tid både har utviklet og testet verktøyet.

Det har blitt testet på en rekke ulike plattformer, på mange forskjellige datamaskiner, og fra flere geografiske steder.

Vi har også innhentet erfaringer fra liknende tjenester i andre land.

4

Er det ikke slik at båndbredden varierer over Internett?

Jo, det er sant. Mange operatører garanterer bare båndbredden gjennom sitt eget nett.

Ettersom det er upraktisk å plassere ut måleservere hos samtlige norske Internettilbydere, måler Nettfart.no tilgjengelig båndbredde mot det punktet som de fleste norske tilbydere har en god tilkobling til; det norske knutepunktet, NIX, som drives av Universitetet i Oslo.

5

Hvor står måleserverne?

NIX består av seks separate samtrafikkpunkter på seks forskjellige steder.

 • Gaustadalleen 23, Oslo (NIX1)
 • St. Olavs plass 5, Oslo (NIX2)
 • Bergen, UiB (BIX)
 • Trondheim, NTNU (TRDIX)
 • Tromsø, UiT (TIX)
 • Stavanger, UiS (SIX)

Foreløpig benytter Nettfart.no seg av NIX1i Oslo.

6

Kan Nettfart.no måle mobilt bredbånd?

Nettfart.no kan måle alle typer bredbåndsoppkoblinger - også mobilt bredbånd.

Ettersom hastigheten i mobilt bredbånd påvirkes av andre faktorer enn fast bredbånd, slik som hvor kunden befinner seg, avstand til basestasjon, værforhold, tykkelsen på bygningens vegger osv., vil målingene kunne variere mye.

Følgende kan påvirke kapasiteten:

 • Dekningsområdet, dvs. hvilken maksimumshastighet som kan oppnås der du befinner deg
 • Avstanden til basestasjonene
 • Om du surfer innendørs eller utendørs
 • Hvor du surfer; sitter du i kjelleren kan du få lavere kapasitet enn om du sitter i et rom med et vindu
 • Hvilken datamaskin du har, og programvaren du har installert på den
 • Hvor mange brukere av mobilt bredbånd som surfer samtidig i ditt område
7

Fungerer Nettfart.no fra andre land enn Norge?

Nettfart.no er en helnorsk applikasjon, men kan også nås fra andre land. Testen vil da måle bredbåndskapasiteten fra der datamaskinen står og til det norske knutepunktet NIX. Utenlandske tester vil imidlertid ikke inngå i statistikkgrunnlaget.

8

Bruker dere cookies?

Ja, på Nettfart.no brukes såkalte cookies som lagres på brukerens datamaskin når tjenesten benyttes. Cookien inneholder kun en identifikasjonskode. Denne koden brukes for å koble sammen datamaskinen som målingen skjer fra med informasjon i databasen til Nettfart.no.

Ved hver måling lagres visse oppføringer i databasen.

For den som ikke vil akseptere cookies, kan nettleseren stilles inn slik at brukeren automatisk nekter lagring av disse, eller slik at brukeren informeres hver gang et nettsted forsøker å lagre en cookie. Via nettleseren kan også tidligere lagrede cookies slettes.

Målingen påvirkes ikke av hvorvidt du tillater cookies eller ei, men hvis du ikke tillater dette, kan du ikke sammenlikne dine egne tidligere målinger på Nettfart.no

9

Hvilken informasjon lagrer dere etter min måling, og hva med cookies?

Nettfart.no bruker to typer cookies. Den ene brukes for å se om du har brukt tjenesten tidligere, og gjør det mulig for systemet å huske dine tidligere testresultater. Den andre typen brukes for å telle hvor mange som besøker tjenesten, og lar oss se hvilket innhold som er mest lest.

Informasjon om din måling brukes for å lage statistikk og gi deg en tilbakemelding på hvor god din bredbåndslinje er.

Her ser du hvilke opplysninger tjenesten benytter :

 1. Dato og tidspunk for målingen
 2. Datamaskinens IP-adresse. Denne benyttes for å gjøre et databaseoppslag som identifiserer din operatør og fra hvilket fylke målingen er utført. IP-adressen lagres ikke, men slettes umiddelbart
 3. En upersonlig identifikasjonskode som koples sammen med en cookie
 4. Måleresultatet (sendt/mottatt båndbredde samt svartid)
 5. Brukerens operativsystem og nettleser
 6. Dersom brukeren velger å oppgi kapasiteten han/hun abonnerer på, benyttes dette for å sammenligne måleresultatet mot tilsvarende abonnement.

10

Hvorfor finner jeg ikke abonnementet mitt i listen?

Nettfart oppdaterer fortløpende listen over alle tilgjengelige bredbåndstilbud i Norge. Det kan hende ditt abonnement er under oppdatering. Prøv derfor igjen senere.

Tilbakemelding