Om denne tjenesten

  1. Hva er Nettfart.no?
  2. Hvordan fungerer Nettfart.no?
  3. Hva måler Nettfart.no?
  4. Koster det noe å benytte seg av Nettfart.no?
  5. Hvilke målgrupper passer Nettfart.no for?
  6. Hva gjør Nettfart.no unik?
  7. Er Nettfart.no virkelig nødvendig?
  8. Hvilken support gir dere til forbrukerne?
1

Hva er Nettfart.no?

Nettfart.no er et forbrukerverktøy som hjelper deg å vurdere din bredbåndsforbindelse. Resultatet av målingene kan gi deg en vurdering av om måleverdiene stemmer overens med den kapasiteten du forventer på din bredbåndsforbindelse.

2

Hvordan fungerer Nettfart.no?

Nettfart.no gjør det mulig å måle din bredbåndskapasitet via et enkelt webgrensesnitt. Deretter kan ditt resultat sammenlignes med gjennomsnitt for alle andre registrerte målinger av det samme abonnementet.

Måling på Nettfart.no er en enkel og kjapp metode for å kontrollere om bredbåndsforbindelsen leverer den kapasiteten som du kan forvente.

Nettfart.no benytter til enhver tid siste kommersielle versjon av målemotoren fra amerikanske Ookla. Selskapet er ledende innenfor web-basert ytelsestesting.

3

Hva måler Nettfart.no?

Nettfart.no måler kapasiteten som brukerens nettleser kan sende (opplasting) og ta imot (nedlasting), altså den kapasiteten brukeren kan benytte seg av.

Målingen gjøres mot det viktigste knutepunktet for den norske delen av Internett, NIX (Norwegian Internet eXchange). NIX forvaltes av Universitetet i Oslo (UIO).

Nettfart.no måler også hvilken svartid nettleseren har mot målepunktet på NIX.

4

Koster det noe å benytte seg av Nettfart.no?

Nettfart.no er en gratis tjeneste. Den eies og driftes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), som er underlagt Samferdselsdepartementet.

5

Hvilke målgrupper passer Nettfart.no for?

Nettfart.no passer for alle som har bredbånd, men er særlig tilpasset forbrukere.

6

Hva gjør Nettfart.no unik?

Nettfart.no er et offentlig nettsted, som eies og driftes av Nkom. Nkom er tilsynsmyndighet for leverandørene av bredbånd og andre elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge.

7

Er Nettfart.no virkelig nødvendig?

Både forbrukere, næringsliv, skoleverk osv. benytter i stadig større grad bredbåndstjenester av ulike slag. Derfor er det viktig med en tjeneste som veileder Norges bredbåndskunder.

8

Hvilken support gir dere til forbrukerne?

Vi i Nkom er alltid tilgjengelige for å svare på forbrukernes spørsmål. Benytt kontaktskjemaet som åpnes ved å klikke på knappen helt til venstre i skjermbildet ditt, eller send en e-post til nettfart@nkom.no for å få kontakt med oss.

Tilbakemelding