Spørsmål og svar

 1. Hva er Nettfart.no?
 2. Hvordan fungerer Nettfart.no?
 3. Jeg måler for liten kapasitet i forhold til hva jeg har blitt lovet. Bør jeg kontakte min leverandør?
 4. Hva måler Nettfart.no?
 5. Jeg får andre resultater hos Nettfart.no enn jeg gjør på andre tjenester. Hva skyldes det?
 6. Hvordan gjennomføres målingen rent teknisk?
 7. Hvordan kan jeg sammenlikne målingene hos Nettfart.no med de tallene operatøren min oppgir?
 8. Hvorfor kan man ikke måle linjekapasiteten som leverandøren oppgir?
 9. Er målingen som Nettfart.no gjør god nok?
 10. Finnes det situasjoner hvor Nettfart.no ikke fungerer bra?
 11. Hvordan er Nettfart.no testet?
 12. Hvilken risiko er det for feilmålinger på Nettfart.no?
 13. Er det ikke slik at båndbredden varier over Internett?
 14. Hvor står måleserverne?
 15. Koster det noe å benytte seg av Nettfart.no?
 16. Hvilke målgrupper passer Nettfart.no for?
 17. Kan Nettfart.no måle mobilt bredbånd?
 18. Hva gjør Nettfart.no unik?
 19. Er Nettfart.no virkelig nødvendig?
 20. Hvilket ansvar har Nettfart.no for eventuelle konflikter som oppstår mellom operatør og forbruker?
 21. Fungerer Nettfart.no fra andre land enn Norge?
 22. Hvilken support gir dere til forbrukerne?
 23. Bruker dere cookies?
 24. Hvilken informasjon lagrer dere etter min måling?
1

Hva er Nettfart.no?

Nettfart er et forbrukerverktøy som hjelper deg å vurdere din bredbåndsforbindelse. Resultatet av målingene kan gi deg en vurdering av om måleverdiene stemmer overens med den forventede kapasiteten på bredbåndsforbindelsen.

2

Hvordan fungerer Nettfart.no?

Nettfart.no gjør det mulig å måle din bredbåndskapasitet via et enkelt webgrensesnitt. Deretter kan det målte resultatet sammenlignes med kapasiteten som operatøren oppgir for det aktuelle bredbåndsabonnementet.

Måling på Nettfart.no er en enkel og kjapp metode for å kontrollere om bredbåndsforbindelsen leverer den kapasiteten som leverandøren oppgir.

3

Jeg måler for liten kapasitet i forhold til hva jeg har blitt lovet. Bør jeg kontakte min leverandør?

Det er ikke nødvendigvis leverandørens feil at kapasiteten ikke er høy nok, fordi det finnes mange andre feilkilder. Sammen med måleresultatet du får fra Nettfart.no, kan du i vår forbedringsguide få tips til fjerning av disse feilkildene. Hvis du har fulgt disse rådene uten merkbar forskjell, bør du kontakte din operatør.

4

Hva måler Nettfart.no?

Nettfart.no måler kapasiteten som brukerens nettleser kan sende og ta imot, altså den kapasiteten brukeren kan benytte seg av. Målingen gjøres mot det viktigste knutepunktet for den norske delen av Internett, NIX (Norwegian Internet eXchange). NIX forvaltes av Universitetet i Oslo (UIO). Nettfart.no måler også hvilken svartid brukeren har mot målepunktet på NIX.

5

Jeg får andre resultater hos Nettfart.no enn jeg gjør på andre tjenester. Hva skyldes det?

Nettfart.no måler ikke nødvendigvis bredbåndskapasitet på samme måte som andre tjenester. Derfor er ikke verdiene fra disse tjenestene sammenliknbare. Metoden som brukes på Nettfart.no er nøye testet og utprøvd for å tilby en så nøyaktig sammenlikning som mulig med de verdier som operatøren angir.

6

Hvordan gjennomføres målingen rent teknisk?

Måleverktøyet er en såkalt Flash-applet som lastes når brukeren går inn på Nettfart.no. Når brukeren trykker på ”Start måling”-knappen skjer følgende:

 1. En formåling gjennomføres for å få et grovt inntrykk av hvilken kapasitet brukerens bredbåndsforbindelse har. Grunnlaget fra målingen viser hvor stor datamengde som skal sendes og mottas i resten av testen.
 2. 10 http-forespørsler sendes til måleserveren og en gjennomsnittlig responstid regnes ut.
 3. To bildefiler hentes (parallelt med http-forespørsler) fra måleserveren. Størrelsen på bildefilene avgjøres i formålingen. Overføringstiden brukes til å regne ut forbrukerens nedlastingskapasitet eller båndbredden som brukeren har til å ta imot data.
 4. Tilfeldige data sendes via http-posting til måleserveren (to parallelle sesjoner). Formålingen avgjør hvor store datamengder som sendes. Overføringstiden brukes til å regne ut hvor stor opplastingskapasitet brukeren har, eller hvilken båndbredde brukeren har tilgjengelig for å sende data.

Måleresultatene presenteres for brukeren og lagres i databasen, samtidig som den assosieres med en cookie slik at brukeren kan sammenlikne sine målinger på et senere tidspunkt.

7

Hvordan kan jeg sammenlikne målingene hos Nettfart.no med de tallene operatøren min oppgir?

Operatøren angir en teoretisk maksimumshastighet, såkalt linjekapasitet på brukerens oppkobling. I praksis er det ikke mulig å oppnå eller måle denne for forbrukeren. Nettfart.no har derfor valgt en modell som er basert på den verdien som resultatet av målingene gir. Basert på tusenvis av målinger hos samme leverandør og av samme type abonnement, kan vi gi en vurdering av hvorvidt operatørens angitte verdier anses ”rimelige”.

8

Hvorfor kan man ikke måle linjekapasiteten som leverandøren oppgir?

Leverandøren oppgir en teoretisk maksimumshastighet, såkalt linjekapasitet. Dette er blant annet fordi leverandøren ikke kan svare for forbrukerens utstyr som brannmur, trådløst nettverk, datamaskiner, operativsystemer osv., og også fordi kvalitet og kapasitet er avhengig av en mengde kvalitetsfaktorer som telefonledninger (ADSL) osv. hjemme hos den enkelte bruker. Dette er faktorer som operatørene for det meste ikke har kontroll over. Sjekk vår forbedringsguide for å lære hvordan du skal redusere antall forstyrrende elementer i målingene.

9

Er målingen som Nettfart.no gjør god nok?

Resultatet av målingen gir en svært tydelig indikasjon på om bredbåndstjenesten fungerer optimalt. Ofte er problemet ikke relatert til selve den leverte tjenesten, men til brukerens egen data og utstyr. Derfor etterfølges målingen av en lang sjekkliste der brukeren får tips om hva som kan gjøres før operatøren kontaktes. Operatøren kommer med stor sannsynlighet til å be brukeren gå gjennom en tilsvarende sjekkliste for å luke ut feilkilder i målingene.

10

Finnes det situasjoner hvor Nettfart.no ikke fungerer bra?

Ja, i visse spesielle situasjoner, for eksempel når den forventede bandbredden er svært høy (opp til eller over 100 Mbit/s) og svartidene er lange (opp mot 20-40 ms) kommer resultatene ikke til å være representative for den tilkoblingen som brukeren har.

11

Hvordan er Nettfart.no testet?

Post- og teletilsynet, som eier Nettfart.no, har et team bestående av interne og eksterne eksperter og utviklere som over lengre tid både har utviklet og testet verktøyet. Det har blitt testet på en rekke ulike plattformer, på mange forskjellige datamaskiner, og på flere geografiske steder. Alt dette for å kunne vurdere ulike typer konfigurasjoner. Vi har også innhentet erfaringer og tatt nytte av erfaringer fra liknende tjenester hos tilsynsmyndigheter i andre land.

12

Hvilken risiko er det for feilmålinger på Nettfart.no?

Resultatene kan teoretisk aldri bli helt eksakte, men hvis du tar med feilmarginene vi har oppgitt, og også har fulgt våre anbefalinger for hvordan du kan få mest mulig ut av din bredbåndkapasitet, vil målingene gi grunnlag for en fullgod vurdering av resultatene.

13

Er det ikke slik at båndbredden varier over Internett?

Jo, det er sant. Mange operatører garanterer bare båndbredde gjennom sitt eget nett. Ettersom det er upraktisk å plassere ut måleservere hos samtlige norske Internettoperatører, måler Nettfart.no båndbredden gjennom det punktet som de fleste norske operatører har en god tilkobling til; det norske knutepunktet, NIX, som drives av Universitetet i Oslo.

14

Hvor står måleserverne?

NIX består av seks separate samtrafikkpunkter på seks forskjellige steder.

 • Gaustadalleen 23, Oslo (NIX1)
 • St. Olavs plass 5, Oslo (NIX2)
 • Bergen, UiB (BIX)
 • Trondheim, NTNU (TRDIX)
 • Tromsø, UiT (TIX)
 • Stavanger, UiS (SIX)

Foreløpig benytter Nettfart.no seg av NIX1i Oslo.

15

Koster det noe å benytte seg av Nettfart.no?

Nei, Nettfart.no er en helt gratis tjeneste. Den eies og driftes av Post- og teletilsynet, som er underlagt Samferdselsdepartementet.

16

Hvilke målgrupper passer Nettfart.no for?

Nettfart.no passer for alle som har bredbånd, men er særlig tilpasset forbrukere.

17

Kan Nettfart.no måle mobilt bredbånd?

Ja, Nettfart.no kan måle alle typer bredbåndsoppkoblinger - også mobilt bredbånd. Ettersom hastigheten i mobilt bredbånd påvirkes av andre faktorer enn fast bredbånd, slik som hvor kunden befinner seg, avstand til basestasjon, værforhold, tykkelsen på bygningens vegger osv., vil målingene kunne variere mye.

Følgende kan påvirke kapasiteten:

 • Dekningsområdet, dvs. hvilken maksimumshastighet som kan oppnås der du befinner deg
 • Avstanden til basestasjonene
 • Om du surfer innendørs eller utendørs
 • Hvor du surfer; sitter du i kjelleren kan du få lavere kapasitet enn om du sitter i et rom med et vindu
 • Hvilken datamaskin du har, og programvaren du har installert på den

Hvor mange brukere av mobilt bredbånd som surfer samtidig i samme område

18

Hva gjør Nettfart.no unik?

Nettfart.no er et offentlig nettsted, som eies og driftes av Post- og teletilsynet (PT). PT er tilsynsmyndighet for leverandørene av bredbånd og andre elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge.

19

Er Nettfart.no virkelig nødvendig?

Både forbrukere, næringsliv, skoleverk osv. benytter i stadig større grad bredbåndstjenester av ulike slag. Derfor er det viktig med en tjeneste som veileder Norges bredbåndskunder.

20

Hvilket ansvar har Nettfart.no for eventuelle konflikter som oppstår mellom operatør og forbruker?

Resultatene på Nettfart danner grunnlag for en del av PTs tilsynsvirksomhet i bredbåndsmarkedet. Vi behandler ikke klager som følger av enkeltresultater av målinger på Nettfart.no. Hvis du ikke er fornøyd med din leverandør, må du selv kontakte denne og få hjelp til å løse problemet. Hvis du vil klage på leverandøren, og din klage ikke når frem, kan du be om behandling i Brukerklagenemnda for ekomtjenester (lenke).

21

Fungerer Nettfart.no fra andre land enn Norge?

Nettfart.no er en helnorsk applikasjon, men kan også nås fra andre land. Testen vil da måle bredbåndskapasiteten fra der datamaskinen står og til det norske knutepunktet NIX.

22

Hvilken support gir dere til forbrukerne?

Vi i PT er alltid tilgjengelige for å svare på forbrukernes spørsmål. Benytt kontaktskjemaet som finnes tilgjengelig i sjekklisten etter målingen, eller send en e-post til support@nettfart.no for å få kontakt med oss.

23

Bruker dere cookies?

Ja, på Nettfart.no brukes såkalte cookies som lagres på brukerens datamaskin når tjenesten benyttes. Cookien inneholder kun en identifikasjonskode. Denne koden brukes for å koble sammen datamaskinen som målingen skjer fra med informasjon i databasen til Nettfart.no.

Ved hver måling lagres visse oppføringer i databasen, og slik er det også mulig for forbrukeren å se tidligere resultater fra samme datamaskin og nettleser. For den som ikke vil akseptere cookies, kan nettleseren stilles inn slik at brukeren automatisk nekter lagring av disse, eller slik at brukeren informeres hver gang et nettsted forsøker å lagre en cookie. Via nettleseren kan også tidligere lagrede cookies slettes. Målingen påvirkes ikke av hvorvidt du tillater cookies eller ei, men hvis du ikke tillater dette, kan du ikke sammenlikne dine egne tidligere målinger på Nettfart.no

24

Hvilken informasjon lagrer dere etter min måling?

Vi lagrer følgende informasjon i databasen etter hver måling:

 1. Dato og tidspunk for målingen
 2. En upersonlig identifikasjonskode som koples sammen med en cookie
 3. Datamaskinens IP-adresse
 4. Informasjon om hvor brukerens operatør finnes rent geografisk
 5. Måleresultatet (sendt/mottatt båndbredde samt svartid)
 6. Mot hvilken server (NIX) målingen ble gjort
 7. Brukerens oppgitte maksimumshastighet
 8. Brukerens Internettoperatør
 9. Brukerens operativsystem og nettleser
 10. Om brukeren benyttet seg av kontaktskjemaet (vi lagrer ingen informasjon fra disse i databasen).

Ved å bruke Nettfart.no godkjenner du at PT lagrer denne informasjonen om din måling og at informasjonen brukes som grunnlag for statistikk. Vi lagrer informasjonen for å gjøre det mulig for brukeren å se sine tidligere målinger, samt som grunnlag for feilsøking og statistikk. Ingen andre enn PT har tilgang til den lagrede informasjonen.

Tilbakemelding