Har du krav på breiband?

Telenor eig kopparnettet (”telefonnettet”) i Noreg og har plikt til å levere vanleg telefonsamband til bustader og bedrifter. Denne plikta gjeld ikkje for andre produkt, som til dømes breiband, verken for Telenor eller andre leverandørar.

Du har derfor ikkje krav på å få lagt breiband til bustaden eller arbeidsplassen din. Dei same reglane gjeld i andre EU-/EØS-land.

Tilbakemelding