Om Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er et frittstående forvaltningsorgan som er underlagt Samferdselsdepartementet. Hovedansvarsområdet er å regulere og føre tilsyn med tilbyderne av post- og teletjenester i Norge. Nkom er finansiert av gebyrer fra dem etaten fører tilsyn med.

Nkom skal sørge for best mulige post- og teletjenester over hele landet, til best mulig pris.

Tilbakemelding