Om Nettfart.no

Nettfart.no er et offentlig nettsted hvor du kan måle kapasiteten på bredbåndslinjen din, og lære mer om bredbånd.

Nettfart.no eies av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), som har tilsyn med ekombransjen i Norge. Dette vil si at vi blant annet har tilsyn med de selskapene som tilbyr bredbånd, telefoni osv.

Ansvar

Nettfart.no skal tilby øyeblikksmålinger av bredbåndslinjer, og er ikke ment som en anbefaling eller fraråding av enkelte tjenester eller selskaper. For å få et riktig resultat, er det svært viktig at du utfører målingene riktig og fjerner flest mulig feilkilder. Gå gjennom vår sjekkliste her. Hvis du etter å ha fjernet alle feilkilder fremdeles mener at din linje ikke leverer som forventet, må du kontakte din leverandør.

Alle bilder, tekster og logoer på Nettfart.no tilhører Nkom. Ved bruk av måleresultater, bilder eller elementer fra Nettfart.no, må Nkom oppgis som kilde.

Teksten på Nettfart.no kan kopieres og benyttes når informasjonen skal brukes til informasjonsvirksomhet og opplæring av brukere av Internett. I så fall skal kildehenvisning til Nettfart.no benyttes.

Personvernerklæring for Nettfart.no

Når du måler din bredbåndskapasitet på Nettfart.no, bruker tjenesten din IP-adresse for å se hvilken tilbyder du benytter. Tjenesten vil også prøve å bestemme hvilket fylke du måler fra. Så snart denne informasjonen er klar, slettes IP-adressen.

Mer informasjon om hvilke opplysninger som lagres kan du finne her.

Spørsmål og svar

Nettfart.no har en egen e-posttjeneste hvor du kan sende inn spørsmål om målingene. Spørsmålene og svarene fra Nkom vil bli lagt ut under Spørsmål og svar på Nettfart.no, dersom vi mener problemstillingen er av allmenn interesse. Informasjonen vil i så fall være anonymisert før publisering.

Har du spørsmål om tjenesten? Kontakt oss gjerne på nettfart@nkom.no.

Tilbakemelding